En grenseløs solskinnshistorie

– Norsk solindustri går så det griner. Klarer vi å knytte dette sammen med den gode, svenske businesskulturen, vil vi ha gode muligheter for å kunne utvikle en enda bredere solnæring. ecoINSIDE er viktig for å kunne lykkes med dette, sier hovedprosjektlederen i ecoINSIDE, Trine Kopstad Berentsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hun var til stede under Solforum i Stockholm 7. april for å fortelle om hvordan prosjektet har gjort det mulig å bygge videre på et solid norsk-svensk samarbeid.

Svensk-norsk samspill
ecoINSIDE-logo-RGB– Det var ekstra oppmuntrende at Energimyndigheten kom for å høre oss på vår sesjon under Solforum. Men så har vi da også mye å hente på å utvide samarbeidet, basert på den svensk-norske komplementariteten på sol. På sikt må målet må være å danne en nordisk klynge for solenergi. Det handler om kompetanse, innovasjon, posisjonering og omdømme, mener Berentsen.

Hun er overbevist om at et svensk-norsk fellesskap innen solenergi er en sikker oppskrift for innovasjon og industri. Berentsen trekker blant annet frem det tette og gode samarbeidet med testparken Glava Energy Center, som i praksis er et «Living Lab» med tette koblinger til industrien.

Fra prosjektsfære til regionalt industri-cluster
Gjennom partnerskapet ecoINSIDE har den norske prosjektlederen også kunnet bidra til å skape grunnlaget for å jobbe fram en «Arena Sol»-søknad til Innovasjon Norge, som kan gjøre det mulig å bygge en regional næringsklynge for sol i Norge.

– Dette er også tema på et frokostseminar som WWF, OREEC, Accenture og Multiconsult arrangerer onsdag 13. april, med et påfølgende Arena solklyngemøte.

Frokostseminaret vil handle om utsiktene for det norske solkraftmarkedet. Med fallende teknologikostnader og høyere strømpris vil det være grunnlag for større lønnsomhet.

Ny rapport på bordet
– Accenture og WWF vil legge frem sin nye rapport om solkraft i Norge, der de har analysert hvordan lønnsomhetsbildet innen solkraftmarkedet vil endre seg, forteller Trine Kopstad Berentsen.

Bedre lønnsomhet er avgjørende for hvor raskt solkraft kan få alminnelig stort gjennomslag. Rapporten viser også hvilke støttenivåer som kreves for å kunne akselerere denne utviklingen.

– Hovedpunktene fra denne rapporten vil bli tatt med i den videre diskusjonen om Arena-klyngesatsningen, sier hun.

solforum2
Magnus Nilsson fra Glava Energy Center og Trine Kopstad Berentsen fra Kunnskapsbyen Lillestrøm fikk positive tilbakemeldinger på sin presentasjon av det norsk-svenske sol-samarbeidet Solforum i Stockholm. Foto: Maria Fallström, Glava Energy Center