Norske regioner

Nordland, Troms og Finnmarkt. Delområde Sápmi omfatter i tillegg Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Elgå reinbeitedistrikt i Hedmark.

Om programmet

Programmet legger til rette for grenseregionalt samarbeid mellom de nordligste delene av Sverige, Norge, Finland og Sápmi. Regionen skiller seg fra andre europeiske områder gjennom sitt arktiske særpreg med kaldt klima, mørketid, store naturområder og en enorm ressursrikdom. Fram mot 2020 skal programmet styrke regionens konkurransekraft og attraktivitet.

Samarbeidsprogrammet består av to delområder:

  • Delområde Nord, som omfatter Finnmark, Troms og Nordland.
  • Delområde Sàpmi, som omfatter Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag samt deler av Hedmark (Elgå reinbeitedistrikt).

Programmet støtter samarbeidsprosjekt innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Miljø og ressurser
  • Sysselsetting

Samarbeidsregioner

Samarbeidsregioner: Sverige: Norrbottens län og Norsjö, Malå, Skellefteå og Sorsele kommuner i Västerbottens län. Finland: Lappland, Norra Österbottens og Mellersta Österbottens landskap. I Sápmi finnes i tillegg følgende samarbeidsregioner: Jämtlands län, Västerbottens län og Idre samebys område i Dalarnas län i Sverige.

Hvem kan søke om støtte?

  • Offentlige organisasjoner: Universitet og høgskoler, forskningsinstitusjoner, offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Private organisasjoner: Ideelle organisasjoner, næringslivs- og bransjeorganisasjoner.
  • Bedrifter.

Finansiering 2014 – 2020

EU (ERDF): Ca. 39 000 000 €.
Norske Interreg-midler: Ca. 8 700 000 € 

Kontakt

Jawahir, Ian

Troms fylkeskommune

+47 777 88 168

Send e-post

Trønsdal, Sidsel

Nord-Trøndelag fylkeskommune

+47 74 11 10 55

+47 924 53 163

Send e-post

Blagovestka Riiser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22247056

41437910

Send e-post