Samarbeid mellom regionene gir bedre samfunnsutvikling

Europa er, med sitt mangfold, rike historie og skapertrang, ikke en feilfri verdensdel. Både i dag og i årene som kommer må Europas regioner takle forskjellige sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer. Nå har de fire transnasjonale programmene Interreg Europe, ESPON, URBACT og Interact publisert en kortfattet presentasjon som viser hvordan programmene kan bidra til en helhetlig, vekstfremmende, inkluderende og bærekraftig politikkutvikling på tvers av Europas grenser. Nyttig lesning for alle med interesse for samfunnsutviklingen på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå, med andre ord.

Rapporten «Interregional cooperation helps public authoroties make better policy» finner du nederst i denne artikkelen.