Norske regioner

Hele Norge.

Om programmet

URBACT III er et program for erfaringsutveksling og gjensidig læring som bidrar til bærekraftig byutvikling i Europa. Programgeografien omfatter byområder i alle EUs medlemsland samt Norge og Sveits. URBACT III setter byer, byregioner og kommuner i stand til å løse ulike urbane samfunnsutfordringer gjennom å:

  • Utveksle erfaringer og læring i prosjekt
  • Utvikle og implementere politikk og strategier
  • Formidle erfaringer og kunnskap fra prosjekt

Alle prosjektdeltakere oppretter lokale interessentgrupper som utvikler en lokal handlingsplan. Det er ingen minstekrav til størrelse på byene som deltar i prosjektene.

Samarbeidsregioner

Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tyskland, Nederland, Belgia, Luxembourg, Storbritannia, Irland, Frankrike, Spania, Italia, Østerrike, Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Romania, Bulgaria, Hellas, Italia, Slovenia, Kroatia, Portugal, Kypros og Sveits.

Hvem kan søke om støtte?

  • Myndigheter i Europas byer, uavhengig av størrelse
  • Regionale og nasjonale myndigheter
  • Universiteter og forskningsinstitusjoner

Finansiering 2014 - 2020

EU (ERDF): € 96 300 000
Norske Interreg-midler: € 350 000

Kontakt

Ingebjørg Fiskum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

+47 22 24 70 54

+47 99 59 09 87

Send e-post