Solklyngen er et Interreg-produkt

Tirsdag 8. november var det kickoff for Solenergiklyngen, som 20. juni fikk offisiell status som egen klynge i det nasjonale Arena-programmet. Over 60 aktører i Norge og Sverige har gått sammen om å etablere næringsklyngen, som skal skape vekst for solenerginæringen.

Vi er endelig blitt en offisiell næringsklynge. ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge-programmet har vært en viktig plattform. Oppbyggingen av solnettverket startet allerede for over tre år siden. Det oppstod som en naturlig prosess blant flere solenergivirksomheter som jobbet sammen i Interreg Sverige-Norge sitt FEM-prosjekt, forteller Trine Kopstad Berentsen i Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Hun var hovedprosjektleder i FEM-prosjektet og hun leder også dagens ecoINSIDE-prosjekt, som langt på vei er en direkte oppfølger av FEM – og som tok ansvar for å samordne bransjeaktørenes søknad om å få etablere en Arena-klynge.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gratulerte prosjektleder Trine Kopstad Berentsen med at Solenergiklyngen er tatt opp som Arena-prosjekt. Bak sees statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet, Josefine Selj (delvis skjult) fra IFE, Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Bjørn Thorud fra Multiconsult, Thor Christian Tuv fra Fusen og Sven Røst fra Scatec. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gratulerte prosjektleder Trine Kopstad Berentsen med at Solenergiklyngen er tatt opp som Arena-prosjekt. Bak sees statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet, Josefine Selj (delvis skjult) fra IFE, Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Bjørn Thorud fra Multiconsult, Thor Christian Tuv fra Fusen og Sven Røst fra Scatec. Foto: Tom Hansen/Innovasjon Norge

ecoINSIDE en katalysator
Det siste året har Berentsen jobbet bredt overfor solbransjen og har klart å samle industrien, leverandører, entreprenører, forskningsmiljøer, kommuner og utdanningsinstitusjoner om et næringsrettet fellesskap.

– ecoINSIDE-prosjektet i Interreg Sverige-Norge-programmet har vært en viktig plattform for dette arbeidet og det har vært utrolig morsomt å arbeide med så mange dyktige og kreative solenergibedrifter, sier Berentsen.

Det svenske testsenteret Glava Energy Center (og indirekte alle deres medlemmer) og Optistring Technologies AB er blant partnerne i klyngen. Den nye næringsklyngen skal arbeide for økt bruk av solenergi både nasjonalt og globalt, bistå med elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

[faktaboks tittel=»Kjernedeltakere i Solenergikyngen» plassering=»ingen»]
Asplan Viak
Elkem Solar
Eltek
FUSen
Glava Energy Center
Institutt for Energiteknikk
Multiconsult
Optistring
Scatec Solar
Solcellespesialisten
Teknova[/faktaboks]

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Det skal stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena en del av Norwegian Innovation Clusters som eies av Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Det er Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet som finansierer aktiviteten i Norwegian Innovation Clusters.