Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

INTERREG A

A-programmene handler om grenseregionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som ligger langs eller på hver sin side av en nasjonalgrense. For Norge betyr dette samarbeid med grenselandene; Sverige, Finland, Russland og Danmark.

De ulike A-programmene:

INTERREG B

B-programmene handler om regionalt samarbeid, det vil si samarbeid mellom regioner som har geografisk nærhet til hverandre, og som møter felles utfordringer.

De ulike B-programmene:

INTERREG C

Interreg C prioriterer formidling og deling av erfaringer og bygging av nettverk mellom regionale og lokale aktører fra hele Europa.

De ulike C-programmene:

ANDRE

Norge deltar i flere interregionale samarbeidsprogrammer i Europa. Her under presenteres programmer som er viktige i forhold til kunnskaps- og resultatspredning til og fra Interreg-programmene.

De ulike ANDRE-programmene:

Gode eksempler

Gå til arkiv

Det startet med en sti i sjøkanten. I dag åpner kyststripen døren til stadig nye brukere.

Les mer
A

Action! Interreg-partnere la grunnlaget for varig filmsamarbeid.

Les mer
A

Val videregående skole har gjort hele Europa til klasserom for sine elever, etter positive opplevelser gjennom Interreg.

Les mer
C

Osloregionen kan unngå klassiske storbytabber: Sjelden har Interreg-prosjekter vært bedre timet...

Les mer
C

Dette er vår tids grenseloser. De svarer på 1.700 grenseløse spørsmål hver eneste måned.

Les mer
A

Bare det beste er godt nok for bergenserne. Derfor utviklet de like godt en ny buss...

Les mer
B

Norge drar i dag veksler på redningspersonell og utstyr fra en rekke land, dersom det skulle skje større ulykker og naturkatastrofer på Nordkalotten.

Les mer
A

Problemer som følger av klimaendringer er gjerne ultralokale. Løsningene er alltid langt borte. Dermed blir internasjonalt samarbeid essensielt.

Les mer
B