Tema: 4.5 Grenseoverskridende statistikk og data

Baltic Sea e-nav Shared waters

Baltic Sea e-nav Shared waters – Same standards. Baltic Sea Partnership for Future Navigation Skipsnavigasjon står overfor et paradigmeskifte. Full digitalisering av sjøkart vil bidra til å redusere de negative…

NOWA

Nordic Waste Managment Vision – NOWA Formålet med NWC ville være å fremme og lette utveksling av kunnskap og praksis mellom interessenter innen avfallshåndtering og fremme harmonisering av tverrgrensebestemmelser for…