What’s Next (forprosjekt)

Forprosjektet kartlegger muligheter og legger fram planer for et nytt hovedprosjekt innenfor ett eller flere av følgende områder:

– Utbygging av våtgassinfrastruktur i Skandinavia, inklusiv forretningsmodeller og verdikjede for produksjon og distribusjon av våtgass.

– Våtgasstilpasninger innenfor funksjonelle områder som flyplasser og havner.

– Utvikling av sk flåter dvs større brukergrupper av transportmidler som drives av våtgass slik som offentlige aktører, lokal kollektivtransport, ekspressbusser.

Norsk prosjekteier

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Kontakt

  • Vik, Kristian E.

    Kunnskapsbyen Lillestrøm

    +47 95183350

    Send e-post

Prosjektperiode

17.01.2014 - 30.11.2014