WF

Det er økende anerkjennelse av regionale vannveiers betydning for turisme, bærekraftig transport, økonomisk vekst og befolkningens livskvalitet. Prosjektet har som mål å forbedre forvaltningen av regionale innenlandske vannveier gjennom å fremme en integrert, bærekraftig og deltakende tilnærming. Prosjektet tar sikte på å utarbeide anbefalinger om forbedrede styrings- og forvaltningsmodeller for vannveiene. Prosjektet innebærer kunnskapsutveksling om forvaltningsstrategier og regionale politikker for å håndtere motstridende interesser i tilknytning til økende flerbruk av vannveiene.

Prosjektet har 16 partnere fra 12 land.

Norsk prosjekteier

Telemark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.11.2009 - 31.10.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 674393 Kjell

Total: 2810211 €

Andre partnere

South Tipperary County Council (IE)
Waterways (Northern) Ireland (UK)
British Waterways (UK)
Assocation Regio Water (NL)
County Administrative Board of Värmland (SE)
Savonlinna Region Federation of Municipalities (FI)
Central Directorate for Water and Environment (HU)
Municipality of Dunaújváros (HU)
Province of Ferrara (IT)
Navigli Lombardi s.c.a.r.l. (IT)
French Waterways (FR)
Association of Riverside Villages of the Canal de Castilla, SIRGA (ES)
PWMC Vode Vojvodine-Office for European Affairs, Executive Council, Autonomous Province of Vojvodina (Serbia)
Vidzeme Planning Region (LV)
Municipality of Brzeg Dolny (PL)