Tilbake til ditt søk

Viesso duobddága

Viesso duobddága arbeider med å øke forståelsen for det lulesamiske området som et felles norsk-svensk samisk område, samt formidle samisk landskapsforståelse. Dette skal gi et godt grunnlag for utvikling av opplevelser og naturbasert turisme i området. Resultatmessig forventes det å gi ny kunnskap om samisk naturbruk, historie og kultur. Blant annet skal kunnskapen formidles gjennom utstillingen Viesso duobbdága («levende landskap») og i appen sáme duobbdága («samiske landskap»).

Norsk prosjekteier

Árran

Budsjett

Norske IREG-midler: 182 927 EUR

Totalt: 284 602 €

Øvrige partnere

Ájtte

Luleå tekniska universitet