Verktyg för utveckling av turismen i Varangerregionen och Norra Lappland

Norsk prosjekteier

Nesseby kommune

Prosjektperiode

01.02.2009 - 30.06.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 777 000 Kjell

Total: 256 120 €

Mer om prosjektet