VER-DI

Bakgrunnen for prosjektet ligger i at det i regionens naturvernområder og nasjonalparker ligger et uutnyttet potensial for bærekraftig næringsutvikling i og i tilknytning til de nevnte områdene. Ved å utvikle strategier og aktiviteter, utnytte kompetansen og erfaringene i regionen, samt hente inspirasjon fra kontinentet – skal de nevnte områdenes posisjon lokalt, regionalt og internasjonalt tydeliggjøres, samtidig som næringsgrunnlaget styrkes. Blant innsatsområdene i prosjektet inngår: Fødevareutvikling -konsepter for utvikling av lokalprodusert og miljøvennlig mat (herunder sporbarhet og merking), opplevelsesturisme, kompetanseutvikling og naturveiledning.

Prosjektperiode

01.06.2009 - 30.05.2012

Budsjett

Total: 2 468 180 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Sigdal kommune,
Rollag kommune,
Nore og Ulvdal kommune,
Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB),
Svenljunga Kommun,
Gislaved kommun,
Falkenberg kommun,
Syddjurs Kommune,
Destinasjon Djursland,
Ringkøbing-Skjern Kommune,
Herning Kommune,
Destinasjon Ringkøbing Fjord.