Utveksling av trafikkinformasjon

Hensikten med prosjektet er å innføre et felles system for trafikkinformasjon mellom Norge og Sverige. Første ledd i arbeidet blir tilbudet om oppdatert informasjon via GPS og radio til nytte for ulike grupper av vegtrafikanter i Østfold og deler av E6/E18-korridoren. Prosjektet har som mål å bedre trafikksikkerheten for personbiler og godstransporter på veg, i tillegg til å lette planleggingen av kollektivtransporten.

Norsk prosjekteier

Statens vegvesen

Kontakt

  • Leiren Boag, Kjersti

    Statens vegvesen

    +47 22 07 30 56

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 409.600 Kjell

Total: 223395 €