Utveckling av logistikföretag

Projektet är ett förprojekt som omfattar följande aktiviteter – Kartläggning av logistikbehov i företag och offentlig sektor, för anpassning av den planerade utbildningen – Utveckla kurs i logistik, upp till möjlig masternivå (en utbildning där de som utbildas även skall kunna få viss kompletterande utbildning i IT/ekonomi) – Etablera referensgrupp – Besöka logistikutbildningsmiljöer i Sverige/Norge och utlandet – Etablera användarnätverk

Norsk prosjekteier

Høgskolestiftelsen på Kjeller

Prosjektperiode

01.10.2002 - 31.07.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 440000 Kjell

Total: 86100 €