Useact

Prosjektet skal gjøre det mulig å drive eiendeomsutvikling ved å utnytte bygningenes historiske verdi og samtidig redusere energiforbruket i bygninger og kutte ned på ytterligere infrastruktur og bygge-/ forvaltningskostnader.

Utfordringene er først og fremst rettet mot urban planlegging for i så stor grad som mulig å redusere bruken av nytt land og offentlige utgifter ved å benytte eksisterende bygninger og infrastruktur. Dernest reduksjon av energikostnadene knyttet til infrastruktur ved hjelp av omfattende innovative byggeteknikker med lavt energiforbruk.

En slik tilnærming til byplanlegging krever integrering av mange fag, regelverk og prosesser, og åpner samtidig for reduksjon av energiforbruket gjennom fornyelse av bygninger og redusert «byspredning». Det skal samtidig møte behovene knyttet til livskvalitet for befolkning og næringsliv.

Østfold fylkeskommune er norsk partner i prosjektet sammen med nia andre europeiske partnere og med Napoli som prosjektleder.

 

Norsk prosjekteier

Østfold fylkeskommune

Prosjektperiode

01.05.2012 - 31.12.2015

Andre partnere

Barakaldo,ES
Baia Mare Metropolitan Area,RO
Dublin,IE
Riga Planning Region,LV
Nitra,SK
Viladecans,ES
Buckinghamshire Business First,UK