Ungdomsinnflytelse

I tillegg ønsker en med prosjektet å sprenge grensene og øke forståelsen mellom ulike virksomheter som engasjerer unge på begge sider av riksgrensen. Underveis i prosjektet er målsettingen å øke samarbeidet rundt demokratispørsmål i regionene og mellom regionene. Under prosjektets gang skal antall deltakere i prosjektet øke fra 50 involverte ved prosjektstart til ca. 900 involverte ved prosjektslutt. En regner da med at flere ungdommer og voksne har vært indirekte involvert i prosjektet gjennom lokale initiativer. Antallet demokratiske prosesser skal også øke under prosjektets gang.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Kontakt

  • Alstad, Gunhild Tomter

    Høgskolen i Hedmark

    +47 62517775

    +47 41524143

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2003 - 01.11.2005

Budsjett

Norsk bidrag: 6277000 Kjell

Total: 532331 €