Ung og miljøbevisst

Forstudien har som hensikt å sammenligne miljøundervisningen på videregående nivå på de ulike skolene på Nordkalotten. Man skal blant annet undersøke ulikheter mellom landene, kartlegge behov og tilby skolene å delta i prosjektet og arbeide for et bedre miljø.

Seminardeltakerne skal også diskutere EUs miljømål og hvilke konsekvenser dissa får for enkeltpersoner. Forstudien skal samarbeide med skolepersonell fra de deltagande skoler og skal lede fram til et felles miljøprosjekt fra høsten 2010.

Norsk prosjekteier

Storfjord kommune

Prosjektperiode

01.02.2010 - 30.06.2010

Budsjett

Total: 9710 €

Andre partnere

Pohjola-Norden Lapin piiri
Storfjord Kommune