Tverrvitenskaplig vidareutdanning i flerkulturalitet

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Hedmark

Kontakt

Prosjektperiode

01.02.2005 - 30.11.2006

Budsjett

Norsk bidrag: 1300000 Kjell

Total: 273000 €