TRUST Hedmark-Dalarna

Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Region Dalarna og Länsstyrelsen i Dalarna planlegger et bredt grenseregionalt samarbeid for tilvekst og regional utvikling. Prosjektet inneholder 3 komponenter og flere delprosjekter/arbeidspakker.

Komponent 1 har fokus på utvikling av det grenseregionale partnerskapet. Det regionale lederskapet og styringsgruppen, bestående av ledende politikere og tjenestemenn i de 4 organisasjonene, har en viktig rolle i arbeidet med å fremme innovasjons- og tilvekstpolitikken. Prosjektet vil ledes av en styringsgruppe bestående av 8 personer fra de 4 organisasjonene samt 1 fra Kommunens Sentralforbund.
Komponent 2 har fokus på synliggjøring og profilering av regionen i forhold til prosjektets målgrupper som utgjøres av beslutningsfattere på ulike nivåer, men også media og lokalbefolkning.
Komponent 3 har fokus på næringsutvikling og innovasjon der innsatsen legges på kompetanseutvikling, forbedrede rammebetingelser og direkte grenseoverskridende næringslivssamarbeid i form av kontaktmesser og nettverks/klyngeutvikling. Målgruppene er næringslivet, kommunene og innbyggerne. Prosjektet skal overføre strategi til konkret handling.

Prosjektperiode

01.11.2008 - 31.10.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 500 000 Kjell

Total: 1295942 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Region Dalarna
– Länsstyrelsen i Dalarna
– Fylkesmannen i Hedmark