Treriksgrensen

Prosjektet skal undersøke dannelsen av såkalt Trilateral Park i nåværende og planlagte verneområder. Dersom det er en felles vilje til det skal det forberedes en søknad til Interreg IV A Nord-programmet for å gjennomføre målsettingene.

Norsk prosjekteier

Fylkesmannen i Troms

Prosjektperiode

01.01.2011 - 30.05.2011

Budsjett

Total: 24382 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Länstyrelsen i Norrbottens län