Tiltak for bevaring av elvemusling

I dette forberedelsesprosjektet har man til hensikt å kartlegge samarbeidsparter i Nordkalottområdet i Finland, Norge og Sverige for å utrede muligheter og vilje til å delta i det egentlige elvemuslingprosjektet. I prosjektet inngår et besøk av den prosjektansvarlige hos alle partnerkandidater og hjelp med planlegging av oppgaver og budsjett.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

20.08.2010 - 31.03.2011

Budsjett

Total: 10500 €

Andre partnere

Bioforsk
Soil and environment Svanhovd