The Scandinavian Way

Projektet ska verka för en ökad internationalisering genom att skapa en gemensam marknad utan gränsbarriärer såväl när det gäller hemmamarknaden som i ett internationellt perspektiv. Samarbetet ska tillgodose befintliga regionala planer och vara ett led i den långsiktiga strategiska utvecklingen av turistnäringen inom regionerna. Interreg-projektets förankring i de regionala planerna innebär också att samordning mellan andra turistprojekt i regionen förväntas säkras. Strategin för att nå det övergripande målet innebär fokusering på aktiviteter inom produkt- affärs- och marknadsutveckling. Ökningen av antalet turister inom de regionala områdena ska ske dels genom samarbete och utbyte på varandras hemmamarknader men framförallt i gemensamma gränsöverskridande satsningar på exportmarknader. I överensstämmelse med denna strategi väljer projektet att invitera alla turistföretag/reiselivsaktörer i Hedmark, Värmland att delta i projektet.

Norsk prosjekteier

Hedmark Reiseliv BA

Prosjektperiode

01.04.2008 - 31.03.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 370 000 Kjell

Total: 397280 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Region Värmland
Hedmark Reiseliv BA
Hedmark fylkeskommune