Lær av de gode eksemplene gjennom 15 år med URBACT

Smart City Urban Congress (SCEWC) er en verdensledende konferanse om byer og smarte urbane løsninger. Under tittelen «Byer lagd av drømmer», skal konferansen reflektere over raske endringer gjennom de siste tiårene, og hvordan løsninger som for få år siden virket som fjerne drømmer, er en del av dagens virkelighet.

Som en del av konferansen arrangerer også URBACT et eget dialogmøte den 19. november. I løpet av arrangementet skal man presentere de gode resultatene fra ulike URBACT-nettverk, og 15 års grenseoverskridende samarbeid om byer og urbane rom.

Spanske myndigheter og National URBACT Point (NUP) vil delta på arrangementet sammen med politikere og forvaltere fra en rekke byer på tvers av Europa som deltar i URBACT-samarbeidet.

Målet med møtet er å presentere innovative løsninger utviklet av URBACT i et internasjonalt perspektiv i en åpen dialog hvor man deler erfaringer, ideer og prosjekter med andre byer og deltagere både i og utenfor URBACY-samarbeidet.