SÖT – ett samspel mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim

SÖTstrategin bygger på 3 övergripande mål :
1. Utveckla infrastruktur och hållbara kommunikationer
– Tillsammans skapa allianser och planera för en succesiv upprustning av det gemensamma kommunikationstråket för såväl gods- som persontrafik
– Verka för en utveckling av hållbara resor och transport inom SÖTstäderna och deras regioner.
– Tillhandahålla hållbara transportlösningar vid evenemang.
2. Utveckla kunnskap och kompetens
– Gemensam marknadsföring och profilering av städerna som attraktiva studentstäder.
– Identifiera och analysera faktorer av betydelse av studenternas trivsel och utveckla dessa.
– Stärka intresset för naturvetenskapliga utbildningar
– ökad satsning på entreprenörskap under hela utbildningstiden.
– Tydliggöra universitetens och högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen.
3. Utveckla kultur- och upplevelsenäringar
– Utveckla och synliggöra St Olavsarvet som en gemensam attraktion.
– Förbättra kunskapen om utveckling av destinationer och evenemang.
En ökad integration och rörlighet av kunskap mellan SÖTstädernas regioner ger bättre förutsättningar för studenter, företag, forskare etc att finna rätt samarbetspartner. Ett samarbete mellan universiteten och högskolorna i området är en väg för att nå detta mål.

 

Norsk prosjekteier

Trondheim kommune

Prosjektperiode

01.03.2008 - 28.02.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 2 095 499 Kjell

Total: 1408664 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Östersund kommune
Sundsvall kommune