Sosial og økonomisk utvikling i Teriberka

Prosjektet vil bistå Teriberka i Russland i å utvikle bedre levekår og styrke økonomisk vekst i kommunen. Fiskerinæringen er en sentral målgruppe. I prosjektet vil aktørene samarbeide om å skape bedre arbeidsforhold for fiskeriselskaper i Teriberka. Aktivitetene omfatter f.eks. kompetanseoverføring og opplæring av arbeiderne i filetindustrien, og etablere samarbeid mellom fiske selskaper i Teriberka og Finnmark.

Norsk prosjekteier

Finnmark fylkeskommune

Budsjett

Norsk bidrag: 800000 Kjell

Total: 83882 €

Ekstern prosjektinfo

http://www.murbiz.ru/teriberka/

Andre partnere

Administration of Teriberka Municipality, Murmansk region, Russia
Association of Coastal Fishermen and farmers of Murman, Murmansk, Russia
Shtokman Development AG, Teriberka (SDAG), Murmansk region, Russia
Kola Municipality Administration, Murmansk region, Russia