Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

Prosjektet bygger videre på erfaringer og resultat fra tidligere Interreg-prosjekt. Dette prosjektet skal prøve ut integrering gjennom etablererprosesser som tar utgangpsunkt i enkeltpersonenes ressurser, behov og interesser.

Både private og offentlige samarbeidspartnere deltar i prosjektet, blant annet Mental Helse, NAV og Innovasjon Norge på norsk side og Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Arbetsformedlingen og Almi på svensk side.

Norsk prosjekteier

TISIP

Kontakt

Budsjett

Norsk bidrag: 501090 Kjell

Total: 297270 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Østersund kommune