Søke gammelt skape nytt – Skape nytt mathandverk

Prosjektet skal utvikle regionens kulturbaserte næringsliv og småskala matproduksjon. Prosjektet bygger videre på konsepter benyttet i tidligere Søke gammelt skape nytt-prosjekter: Ved å benytte forskningsresultater og ny kunnskap skal prosjektet bidra til at produsenter profilerer seg mer med nye produkter og merverdier som næringsinnhold, miljøvennlig produksjon og håndverkskunnskap.

Målet er å sette fokus på miljø og helse for å styrke de lokale matprodusentenes konkurransekraft. Produktutvikling knyttet til lokale matspesialiteter skal gi regionen Nordens Grønne Belte et rikere mattilbud.

Norsk prosjekteier

Mære landbruksskole

Kontakt

  • Kolle, Kari

    Mære landbruksskole

    +47 74 17 04 74

    +47 959 01 040

    Send e-post

Prosjektperiode

01.10.2011 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 1145750 Kjell

Total: 595853 €

Mer om prosjektet