SNÖRIK

Snø er en viktig ressurs i Jämtland, Västernorrland og Trøndelag. Regionen som har en sterk tradisjon for vintersport, har fostret opp flere av verdens beste skiløpere. Vinterturisme er en viktig næring og flere store internasjonale konkurranser skal arrangeres her i de kommende årene, blant annet kan nevnes: VM i skiskyting i Östersund i 2019, VM i alpint i Åre i 2019, FIS Tour mellom Östersund og Trondheim i 2020.

Bakgrunnen for prosjektet er forstudien Bærekraftig snøhåndtering som ble gjennomført i 2017. Her ble det konkludert med at det er et stort behov for kunnskap innen snøhåndtering blant aktører som er avhengige av snø i sin virksomhet.

SNÖRIK er delt inn i to arbeidspakker:

  • Arbeidspakke 1: Behovsstyrt snøforskning innen snøproduksjon, snølagring, preparering og bevaring.
  • Arbeidspakke 2: Styrke innovasjonssystemet innen snø

Prosjektet skal gjennomføres som et norsk-svensk samarbeid mellom NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT) og Peak Region AB med Mittuniversitetet (Sport Tech Research Centre).

Etter prosjektperioden forventes det grenseregionale samarbeidet rundt snøforskning å fortsette i et organisert format, som et nordisk nettverksbasert snøinstitutt/snøsenter, der forskningsmiljøene NTNU, Mittuniversitetet og Luleå Tekniska Universitet driver et akademisk samarbeid. Effektiv kunnskapsutvikling kan skje i nært samarbeid med næring, idrett, offentlig sektor relatert til snø samt andre relevante bransjer.

Norsk prosjekteier

NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

Kontakt

  • Sondre Bergtun Auganæs

    NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT)

    +47 976 30 610

    Send e-post

Prosjektperiode

01.01.2018 - 31.12.2020

Budsjett

Norsk bidrag: 156 137 €

Total: 892 209 €

Andre partnere

Västernorrlands Landsting,         Vålådalens Fjällstation AB

Region Jämtland Härjedalen, Bruksvallarna & Ramundberget Fjäll AB, Trondheim kommune bydrift, MIUN Sports Tech Research Centre (STRC), Skistar Åre, Sør-Trøndelag Skikrets, Svenska Skidförbundet , Snow Makers International AB, Geosyntia, Östersunds Kommun, Svenska Sidskytteförbundet, Högskolan i Borås, Mid Sweden 365