SMP

Universitet og høgskoler i Nordens Grønne Belte skal samarbeide med IKT-bransjen for å styrke effektivitet og kompetanse i småbedrifter. Gjennom prosjektet vil de introdusere og markedsføre prosessmetoder slik mindre selskaper gjennom samarbeid kan stå sterkere i konkurransen for å sikre større kontrakter.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Prosjektperiode

01.04.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Norsk bidrag: 1059157 Kjell

Total: 660728 €