SimLab East-West

Prosjektet skal øke kunnskapen om hvilke effekter endrede kommunikasjonsmuligheter får for den øst-vestlige aksen fra havnebyene i Nordland, gjennom Västerbotten og over Kvarken til Õsterbotten i Finland og videre gjennon Finland til Russland, Kina og Øst-Europa. Bakgrunnen er å samordne eksisterende kunnskap og å drive ytterligre kunnskapsutvikling omkring øst-vestlige kommunikasjoner ved analyser og simuleringer som til sammen skal skal danne et beslutningsgrunnlag.

Gjennom studier av dagens godsflyt og transitt-trafikk, og simulering av langveis transittflyt langs den øst-vestlige aksen, kan effekter av endret infrastruktur analyseres. Ut fra dette grunnlaget analyseres videre hvordan satsninger på infrastruktur lan bidra til regional vekst, med andre ord hvordan kapital bindes til regionen i form av for eksemplel bedriftsetableringer og befolkningsvekst.

Norsk prosjekteier

Universitetet i Nordland

Prosjektperiode

01.11.2012 - 30.04.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 700802 Kjell

Total: 386 741 €

Andre partnere

Vasa universitet
Handelshøyskolen i Bodø