Silent Spaces

Prosjektet består av ni aktiviteter og skal lede fram til bygging av et felles kompetansentrum. Resultatene fra de forskningsbetonte aktivitetene skal legge grunnen for en harmonisering av lover og metoder. Gjennom å koble representanter for næringslivet til hver aktivitet, skapes det gunstige forutsetninger for at resultatene kan kommersialiseres og komme industrien til gagn.

Norsk prosjekteier

Statens Byggforskningsinstitutt

Prosjektperiode

01.03.2010 - 28.02.2013

Budsjett

Total: 3 404 631 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Lunds Universitet, Aalborg Universitet samt Sveriges tekniska provnings och forskningsinstitut.