Science Center Fremtidssteget (SCF)

Prosjektet skal motivere ungdom til å studere tekniske/naturvitenskaplige yrker for å sikre næringslivet faglig kompetent arbeidskraft. Dette skal styrke regionens bærekraft og omstillingsevne. Næringslivet skal motiveres til å delta i sponsorprogrammer for å sikre Science Centrene økonomi til å øke og forbedre aktivitetene mot ungdom. Ved å utvikle felles programmer for erfaringsoverføring kan Science Centrene støtte hverandre og gi et bedre og bredere tilbud. Felles kompetanseutviklingsprogrammer for lærere kan utvikles, spesielt mot lærer i barnehagen og grunnskolen.

Norsk prosjekteier

Høgskolen i Østfold

Prosjektperiode

01.01.2008 - 31.07.2011

Budsjett

Norsk bidrag: 4 200 000 Kjell

Total: 1597377 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

– Innovatum Science Center AB
– Høgskolen i Østfold
– Fredrikstad kommune
– Sarpsborg kommune
– Moss kommune