Sámi musihkkaakademija

Prosjektet skal styrke den samiske musikken som næring ved å videreutvikle Sámi Musihkkaakademiija sin eksisterende virksomhet. Det samlede innholdet i prosjektet består blant annet av en toårig voksenopplæring i samisk musikk, utvikling av et undervisningopplegg i samisk musikk for barnehager og skoler, fremme kulturelt entreprenørskap innenfor samisk musikk, samt utvide og styrke nettverket.

Norsk prosjekteier

Sámi allavskuvla

Budsjett

Norsk bidrag: 112 195 Kjell

Total: 839 390 €

Andre partnere

Utsjoen kunta

Saamelaisalueen koulutuskeskus