SAMHand

Sustainable Autonomous Material Handling – SAMHand

I Interreg Aurora regionen finnes et mangfold av naturressurser som bidra til betydelig verdiskapning for regionens næringsliv. Eksempler finner man innen skogsdrift, landbruk, gruvedrift samt i fiske- og sjømatnæringen.

Det grønne skiftet innebærer at de fleste næringer må gjennom en omstilling til mer bærekraftige produkter og tjenester som gir et mindre negative konsekvenser for miljø og klima enn hva som er tilfelle i dag. Også innenfor nevnte næringer finnes det utfordringer som må løses, eksempelvis transport og materialhåndtering.

Ny avansert teknologi som for eksempel autonomi, sensorikk, kunstig intelligens (AI), persepsjonssystemer, navigasjon, databehandling sammen med utvikling av fossilfrie drivsystemer gjør det mulig å gjøre nyttekjøretøyer mer miljøvennlige.

Gjennom denne teknologien ønsker man i dette SAMHand-prosjektet å demonstrere hvordan fremtidens nyttekjøretøyer og materialehåndteringssystem skal kunne utvikles for å gjøre transport og logistikk av gods og mineraler mer bærekraftig. Dette vil kunne endre forutsetningene for hvordan fremtidens nyttekjøretøy skal bygges.

Norsk prosjekteier

SINTEF Narvik

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2023 - 31.12.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5680674 NOK

Total: 1156000 €

Andre partnere

SINTEF Narvik
UiT – Norges arktiske universitetet
Universitet i Oulu
Oulu University of Applied Scences
University of Oulu