Samarbeid for ungdommer tvers over grenser og institusjoner

Åmålstravet og KNA Indre og Ytre Østfold vil gjennom forprosjektet kartlegge mulighetene for et hovedprosjekt hvor Vollene kultur og miljøgårds arbeidsmetoder skal spres til samarbeidspartnere og kommuner i grenseregionen.

Forprosjektet skal kartlegge behov og etablere nettverk mellom aktuelle samarbeidspartnere, som skal inviteres med på utformingen av hovedprosjektet.

Norsk prosjekteier

Kongelig Norsk Automobilforbund

Prosjektperiode

04.06.2008 - 15.09.2008

Budsjett

Norsk bidrag: 52.000 Kjell

Total: 11789 €

Andre partnere

KNA Indre og Ytre Østfold
Spydeberg kommune
Dalslands Travsällskap, Åmålstravet