SÁFÁ

Prosjektet skal utrede en innretning av et felles forsknings- og ressursenter for samisk. Blant annet skal utredningen legge fram forslag til organisering og på hvilke måter det nye senteret skal knyttes sammen med eksisterende organisasjoner med tanke på ansvar, virksomhet og finansiering.

Prosjektet skal også utforme en søknad om videreføring av språksenterets forsøksvirksomhet.

Norsk prosjekteier

Sametinget

Prosjektperiode

01.06.2010 - 30.11.2010

Budsjett

Total: 15 385 €

Andre partnere

Sametinget i Sverige