Restaurering av elvemuslingbestander

Målet er å lage oppdatert informasjon om årsakene til at muslingbestanden går tilbake samt finne metoder for å opprettholde og restaurere sterile populasjoner. Dernest skal prosjektet tilby konkret informasjon om hvordan man skal beskytte muslingpopulasjonen.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Kontakt

Prosjektperiode

01.06.2011 - 31.05.2014

Budsjett

Total: 1481327 €

Andre partnere

ELY-centralen, Jyväskylä universitet
Länsstyrelsen i Norrbotten
Bioforsk jord og miljø
E-post: jord@bioforsk.no
Bioforsk nord
E-post: holt@bioforsk.no