Ren kystlinje (forprosjekt)

Marint skrap kjenner ingen landegrenser med ferdes over store områder med vind og havsstrømmer, en del av avfallet når våre kyster i Kattegat/Skagerrak-området som genererer problemer. Forsøplingen er en trussel mot turistnæring, fiske og andre kyst- og havbaserte næringer og ikke minst en trussel mot havmiljøet. Forprojektet Ren kystlinje vil derfor arbeide med å finne felles løsninger for et forbedret kyst- og havmiljø.

Norsk prosjekteier

Oslofjordens friluftsråd

Prosjektperiode

01.09.2013 - 30.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 126148 Kjell

Total: 143 281 €

Andre partnere

Orust kommune
Kimo Danmark, ESÖ