Regional utvikling i grenseland (RUG I)

Prosjektet vil tydeliggjøre de kulturelle forskjellene og synliggjøre handelshindre som i dag begrenser samarbeidet og handel mellom landene. Målsetningen er å styrke næringsutviklingen mellom landene gjennom blant annet å skape nettverk innenfor ulike bransjer, markedsutvikling og nedbygging av handelshindre. Prosjektet skal også etablere Business Meetpoint, Company Matchmaking eller liknende arenaer for kontakt- og næringsutvikling.

Norsk prosjekteier

Nordland fylkeskommune

Kontakt

  • Sandstedt, Hilde

    Rana Utviklingsselskap AS

    +47 916 75 100

    Send e-post

Prosjektperiode

01.08.2008 - 31.12.2010