Regional digital agenda– Dalarna, Hedmark og Värmland

I EUs overordnede strategi for vekst, EU2020, pekes den Digitale agendaen for Europa ut som et av sju flaggskipsinitiativ.
Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna, Hedmark Fylkeskommune, Region Värmland og Länsstyrelsen Värmland har til hensikt å sammen utarbeide regionale digitale agendaer samt gjenomføre en felles grensoverskridende forstudie for å implementere den digitale agendaen på regionalt nivå i Dalarna, Hedmark og Värmland.

Norsk prosjekteier

Hedmark fylkeskommune

Prosjektperiode

01.01.2014 - 31.08.2014

Budsjett

Norsk bidrag: 100 000 Kjell

Total: 87104 €

Andre partnere

Länsstyrelsen Dalarna
Region Dalarna
Region Värmland