PreViS2

PreViS2 – Prehospital Video i Samverkan

Hovedmålet med PreViS2 er å utvikle og implementere avansert videoteknologi for beslutningstøtte. Samtidid vil man etablere et trippel-helix miljø som bidrar til langvarig utvikling av en helhetlig prehospital verdikjede. Dette ved å utvikle og implementere video som beslutningsstøtte, teste ut hvordan innovativ teknologi kan inngå i en helhetlig løsning, samt utvide bruksområdet for video i akuttkjeden til interkommunal bruk og mellom nødetater.

I tillegg skal prosjektet stimulere til at langsiktige FoUI-samarbeid etableres på tvers av næringsliv, akademia og offentlig sektor med mål om å bidra til utvikling av en robust akuttkjede både på Innlandet og på tvers av landegrenser.

Prosjektet ledes av Sykehuset Innlandet i samarbeid med PICTA (Prehospital Innovationsarena) i Sverige.

Norsk prosjekteier

Sykehuset Innlandet

Kontakt

Prosjektperiode

01.08.2023 - 31.07.2026

Budsjett

Norsk bidrag: 8 681 800 NOK

Total: 2 207 432 €

Andre partnere

Helseinn, NTNU, Lillehammer kommune, Sel kommune, NGLMS, VLMS, Forsvaret, Røde Kors. I tillegg blir næringslivssamarbeid sentralt i prosjektet, og flere bedrifter koblet på prosjektet allerede. Tilsvarende aktører fra offentlig sektor, næringsliv og akademia er også med fra svensk side.