PADIMA

Befolkningsnedgang i distriktsregioner er ikke et nytt fenomen, men trenden er økende. Utfordringene er enda større i fjellregioner, der også levevilkårene og geografi er mer ekstreme.

PADIMA-prosjektets hovedmålsetning er å bidra til en forbedring av regionalpolitiske tiltak og grep for å motvirke befolkningsnedgang i fjellregioner (PADIMAs) gjennom utveksling av gode eksempler. Prosjektets partnerskap består av regioner med ulik grad av befolkningsnedgang, som blant annet vil teste ut om sukessoppskrifter fra Norge kan fungere i fjellregioner i sør, og omvendt.

Norsk prosjekteier

Buskerud fylkeskommune

Prosjektperiode

01.12.2009 - 30.11.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 7558334 Kjell

Total: 1445304 €

Prosjektnettside

http://www.padima.org/

Mer om prosjektet

Andre partnere

Hedmark fylkeskommune
Euromonatana (FR)
UCCIMAC (FR)
Province of Turin (IT)
IREALP – Research Institute for the Ecology and the Economy applied to Alpine Areas (IT)
Dalarna Regional Development Council (SE)