Ovttas! Samisk språk- og barnehageutvikling i Tanadalen

Prosjektets siktemål er å styrke samisk språkutvikling gjennom samarbeid mellom skoler og barnehager. Mål i prosjektet er bl.a. å utarbeide en samisk læreplan og pedagogisk plan, utvikle læremidler og gi profesjonell støtte til lærere og andre ansatte. Sammen med Samisk høgskole skal det gjøres en utredning om etablering av en grenseoverskridende språkskole og språkbarnehage.

Norsk prosjekteier

Deanu giellaguovddás

Prosjektperiode

01.11.2009 - 30.10.2012

Budsjett

Norsk bidrag: 798.000 Kjell

Total: 817.445 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Raba sanusje språksenter