Ord uten grenser 2002-2003 Ord i øst og vest

Kulturutvekslingen skal skje både gjennom direktekontakt mellom mennesker og gjennom digitaleinformasjonsnettverk. Prosjektet er nyskapende ved at arrangementene vender seg til norsk-svenske innvandrergrupper og samtidig har ett norsk-svensk innhold.

 

Norsk prosjekteier

Østfold fylkesbibliotek

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2002 - 31.12.2003

Budsjett

Norsk bidrag: 770728 Kjell

Total: 181375 €

Mer om prosjektet