Økt utnyttelse av biomasseressurser i Midt-Skandinavia

Prosjektet skal samle hele næringskjeden i Trøndelag, Jämtland og Västernorrland i et nettverk, med sikte på å stimulere til økt innovasjon i utviklingen av forskjellige former for bioenergi.

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU), Papir- og fiberinstituttet (PFI AS), Jämtlands läns institut för landsbygdsutveckling (JiLU) og Mittuniversitet, har i fellesskap tatt initiativ til å etablere prosjektet. Hovedmålsetningen er å skape et nettverk med aktører fra forskning, skogindustri, energiprodusenter og -brukere, primærskogbruk og offentlige regionale utviklingsaktører. Nettverket skal arbeide for samarbeid og innovasjon for å skape bedriftsutvikling og produktutvikling for bedre utnyttelse av råvarene.

Norsk prosjekteier

Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Prosjektperiode

01.07.2010 - 31.12.2010

Budsjett

Norsk bidrag: 100000 Kjell

Total: 53540 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Jämtlands läns landsting
JiLUTema skog