OFFwind

Offshore Wind Turbine Farms – OFFwind

Det overordnede målet med OFFwind-prosjektet er å bidra til å øke opptaket av offshore vindenergi i Aurora-området ved å overvinne de arktiske utfordringene.

OFFwind skaper grenseoverskridende kunnskapsnettverk som styrker den grønne omstillingen i programområdet ved å tilby anvendt forskning og ny kunnskap som er nødvendig for etablering av havvindkraftparker i Aurora-området.

Offshoreområdene i Bottenviken og Norskehavet utenfor Nord-Norge gir mange potensielle områder for havvindparker. Det er imidlertid is- og andre arktiske utfordringer som må overvinnes for å utnytte dette potensialet fullt ut. OFFwind-prosjektet har som mål å bidra til å utvikle løsninger overvinne disse utfordringene. Metoder og modeller for å redusere effekter av de harde værforholdene vil bli utviklet og delt.

OFFwind vil, gjennom casestudier, bidra til å utvikle løsninger for de utfordringer som arktisk klima og de harde værforholdene skaper. Dette skal gjøres ved å utvikle ismekaniske modeller for interaksjonskrefter mellom drivende is og havvindmøller, dimensjoneringskriterier, vurdering av belastninger fra vind- og bølger, havbunnsforhold, metoder hindre isdannelse på vindturbiner, samt vurdere tilgang til havvindparker og utvikle materialer med nullkarbonutslipp.

OFFwind-prosjektets hovedmålgrupper inkluderer både offentlig og privat sektor. Vi ønsker å gi både planmyndigheter og private næringsliv verdifull kunnskap om virkningen av de arktiske forholdene på havvindparker – fra planleggings- og utviklingsfasen til drift og vedlikehold av slike anlegg.

Norsk prosjekteier

SINTEF Narvik

Kontakt

Prosjektperiode

01.11.2022 - 31.10.2025

Budsjett

Norsk bidrag: 5 737 050 NOK

Total: Euro 1 374 000 €

Andre partnere

• Luleå Tekniska universitet
• Tampereen korkeakoulusäätiö
• Merinova