Ny mat fra Arktis

Det overordnede målet med prosjektet er å øke konkurransekraft, vekst og lønnsomhet hos lokalmatprodusenter i arktiske deler av Finland, Norge og Sverige.
Dette skal prosjektet oppnå gjennom tiltak for å øke verdiskapingen i lokalmatproduksjonen basert på områdets spesielle natur- og kulturforhold, tiltak for å øke samarbeidet på tvers av landegrensene samt i verdikjedene mellom bedrifter og forskning, samt tiltak for å identifisere og utnytte nye markeder.

Mål:
1. Økt foredlingsgrad av naturbaserte råvarer fra området
• Tretti bedrifter gjennomfører arbeid med å initiere og gjennomføre en innovasjonsprosess. Minst ti av bedriftene drives av minoritetsgrupper i området eller av personer som er født utenfor partnerlandene. Det skal etterstrebes å få en høyest mulig likestillingsandel i prosessen.
• Totalt tjuefem nye produkter, forbedrede produkter eller tjenester når ut i markedet i løpet av prosjektet. Produktene skal være økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig og bygge på lokale råvarer.

2. Økt grenseoverskridende samarbeid
En felles plattform vil utarbeides som en basis for utvikling, ressursdeling og samarbeid om produktutvikling, kompetanseutvikling og markedsføring. Dette skal medføre at minst fem kommersielle og grenseoverskridende samarbeidsprosjekter blir realisert i løpet av prosjektet. Med grenseoverskridende samarbeid gjelder også samarbeid innen forskning så vel som bedriftene i de ulike deler av verdikjedene.

3. Utvikling av nye markeder
Målet er at minst ti produkter (varer, prosesser eller tjenester) er testet og når et internasjonalt marked. Nye markeder vil bli bearbeidet spesielt basert på de produktene som er utviklet i prosjektet.

Norsk prosjekteier

Bioforsk

Prosjektperiode

01.08.2015 - 31.05.2018

Budsjett

Norsk bidrag: 830 000 Kjell

Total: 604 524 €

Andre partnere

ProAgria