Northern Network Climate Change

Ett av huvedmålen er å utveksle erfaringer og oppdatere kommuner, myndigheter og opinionsdannere om framtidens klima- og energispørsmål i hele regionen. Prosjektet skal utvikle verktøy for strategisk arbeid innenfor energi og klima for de ulike målgruppene. Prosjektet har også som mål å øke miljøbevisstheten og delaktigheten blant regionens ungdommer som skal møte morgendagens utfordringer.

Norsk prosjekteier

VINN (Veiledningsinstituttet for Nord-Norge)

Kontakt

Prosjektperiode

01.01.2011 - 31.12.2013

Budsjett

Total: 622658 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

Norrbottens Energikontor AB (Nenet)
Oulukaaren kuntayhtymä (Oulu Arc Subregion)
VINN Troms Universitet University of Lapland