NoRRTeC

Formålet med prosjektet er å utvikle
– et nært samarbeid mellom jernbaneoperatørene på Nordkalotten innnenfor jernbaneteknikk
– et felles norsk-svensk jernbaneteknisk kompetansesenter med Malmbanan/Ofotenbanen som utgangspunkt for forskning og utvikling etableres. I løpet av prosjektet planlegges det også å knytte til seg andre jernbanetekniske kompetansemiljøer, fortrinnvis et finsk jernbaneteknisk senter
– platform for samarbeid og kunnskapsutveksling med både nasjonale og internasjonale FoU-samarbeidspartnere
– kompetanse og gjenomføre forskningsprosjekter innnenfor områdene sporkrefter og forsterkning av konstruksjoner/infrastruktur for høye aksellaster (> 30 tonn) og kaldt klima

Norsk prosjekteier

Norut Narvik

Prosjektperiode

01.04.2013 - 30.06.2014

Budsjett

Total: 303408 €

Andre partnere

Luleå tekniska universitet – Järnvägstekniskt Centrum (JVTC)
Jernbaneverket Narvik
Trafikverket
LKAB Business & Technology Development