Nordlig bedriftsinkubator

Forstudie med mål om å utvikle en søknad om hovedprosjekt i Interreg IVA Nord-programmet. Hovedprosjektet skal bidra til å utvikle bedrifter til å nå sine vekst- og utviklingsmål gjennom skreddersydde handlingsplaner.

Norsk prosjekteier

Connect Norge

Kontakt

  • Gothefors, Anders

    CONNECT Norr Service AB

    +46 703351919

    Send e-post

Prosjektperiode

12.03.2010 - 31.07.2010

Budsjett

Total: 24.456 €

Mer om prosjektet

Andre partnere

CONNECT Nord-Norge